İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak

–    Çalışma programına uygun çalışılmasını sağlamak

  1. Kullanılacak malzeme, araç ve gereci sağlamak
  2. Verilen hizmetlerin kontrolünü yapmak
  3. Hizmette meydana gelen uygunsuzlukların derhal giderilmesini sağlamak

–    İş akışı içindeki aksaklıkları Proje Yöneticisine bildirmek
–    Kayıp/bulunan eşyaları ilgililere teslim etmek
–    Makina ve ekipmanların bakımlarını sağlamak