1. Şirketin ve müşterinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda çalışmak
  2. Araç, gereç ve ekipmanları uygun bir şekilde kullanmak
  3. İş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine uygun hareket etmek
  4. Verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak çalışmak
  5. Kayıp/bulunan eşyaları Ekip Şefine teslim etmek
  6. İş sürecinde olabilecek aksaklıkları derhal Ekip Şefine iletmek
  7. Şirket kalite politikasını ve sorumluluklarını bilmek