1. Projelerin denetimlerinin yapılması
  2. Müşteriler ile ilişkilerin yürütülmesi
  3. Oluşturulmuş olan müşteri portföyünün takip edilmesi
  4. Piyasa bilgilerinin toplanması
  5. Tekliflerin oluşturulması sürecinde ve iş alındıktan sonra, ilgili ve gerekli bilgilerin toplanması
  6. Çalışmaları hakkında Genel Müdüre rapor vermek