TEMİZLİK GÖREVLERİMİZİN UYMASI GEREKEN KURALLAR VE STANDARTLAR

Temizlik görevlisi, kendi başına ve belli bir süre içerisinde, sorumlu olduğu alanlarda hijyenik kurallara uygun olarak toz alma, leke çıkarma, süpürme, paspaslama, parlatma, yıkama, cilalama, ovma, kazıma vb. temizlik ve bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Temizlik görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir :

İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak,
Kişisel hazırlık yapmak,
Kullanacağı malzeme, araç ve gereci sağlamak,
Hastane ortamında toplanan çöpleri, tıbbi atıklardan ayrı olarak mavi torbalarda toplamak,
temizlik hizmetleri
İş akışı içindeki aksaklıkları ilgililere bildirmek,
Kayıp/bulunan eşyaları ilgililere teslim etmek,
Makina ve ekipmanların bakımlarını sağlamak.
Kimyasal maddelerin zararlarına karşı uygun olan giysi ve aksesuarları giyiniz.
Kaygan zeminlerde kaymayı önleyici ayakkabı giyiniz.
Merdiven kullanırken iş arkadaşınızdan yardım alınız. (Yüksek yerlere ulaşmak için)
Elektrikli makina ve ekipmana ıslak elle dokunma
Elektrikli makina ve ekipmanın kordon ve aksamlarının ıslanmasını önlemelidir.
Hareketli araçlarda çekme işlemi yerine itme işlemini uygulamalıdır
Şüpheli paket görüldüğünde soğukkanlı olarak ilgililere haber vermelidir
Araç-gereçlerinizle acil çıkış noktalarını bloke etmemelidir.